W dniach 11-12 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa http://www.iiadi.org/index.php?threads/buy-250-mg-famvir-online-safely.2761/ buy 250 mg famvir online safely „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”, zorganizowana przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Poznaniu, pod patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz prof. dr hab. Mariana Goryni, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obszary tematyczne konferencji dotyczyły: metod pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego, demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań ubóstwa i wykluczenia społecznego, metod oceny i modelowania ubóstwa i wykluczenia społecznego, ubóstwa i wykluczenia społecznego w świetle statystyki małych obszarów oraz diagnozy potrzeb informacyjnych w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego.

 Zaprezentowano także projekty:

  • Działania polityki spójności w Polsce na okres 2014-2020 w świetle strategii Europa 2020 i krajowych dokumentów strategicznych polityki rozwoju (dr Piotr Łysoń )
  • Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziomie NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego (mgrMagdalena Fijałkowska)
  • Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów w świetle statystyki małych obszarów (dr Marcin Szymkowiak)

 W sesjach i panelach dyskusyjnych głos zabrali m.in.

  • dr hab. Tomasz Panek
  • Dr Grażyna Marciniak (Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego)
  • dr hab. Tomasz Panek (Szkoła Główna Handlowa)
  • Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  • dr hab. Jan Kordos (Doradca Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)

 Na zakończenie konferencji odbyła się debata http://www.ttdct.org/index.php?threads/where-can-i-buy-ventolin-nebules-online.5606/ where can i buy ventolin nebules online z udziałem studentów UEP i prelegentów konferencji.

 W konferencji z ramienia OZZPiP udział wzięły: Przewodnicząca p. Lucyna Dargiewicz oraz Członek Prezydium p. Janina Zaraś.