W dniu 27 maja 2015 r. Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz oraz Wiceprzewodnicząca p. Longina Kaczmarska uczestniczyły na inauguracji ogólnopolskiej kampanii społecznej ‚Ostatni dyżur’, organizowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Kampania rozpoczęła się konferencją prasową, podczas której zaprezentowano raport nt. zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarek i położnych oraz spoty nakreślające problemy pielęgniarek i położnych.

Działania kampanii obejmą swoim zasięgiem cały kraj.