Epsu

EPSU jest Europejską Federacją Związków Zawodowych Służb Publicznych. Jest to największa federacja ETUC i składa się z 8 mln pracowników usług publicznych z ponad 265 związków zawodowych. EPSU organizuje pracowników w sektorach energii, wody i odpadów, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz administracji państwowej i samorządowej, we wszystkich krajach europejskich, w tym we Wschodniej sąsiadujących z UE. EPSU jest uznaną organizacja regionalna Public Services International (PSI).

 

W dniu 27.01.2015 podczas posiedzenia Prezydium OZZPiP gościliśmy przedstawicieli europejskiej federacji związków zawodowych EPSU.

W spotkaniu uczestniczyli: Jan Willem Goudriaan – Sekretarz Generalny EPSU oraz Mathias Maucher zajmujący się sektorem ochrony zdrowia oraz usług socjalnych w EPSU. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim praktycznych aspektów pracy konfederacji na rzecz rozwoju praw pracowniczych (zwłaszcza pracowników ochrony zdrowia) w instytucjach Unii Europejskiej oraz jej efektów na decyzje rządów w krajach unijnych, a także promocji i wzmacnianiu europejskiego dialogu społecznego. Gościom opowiedzieliśmy o głównych celach i zadaniach statutowych OZZPiP oraz wskazaliśmy najbardziej palące problemy wśród środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych w Polsce.

Z kim współpracujemy?