W dniu 27 marca 2017 r. odbyła się współorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa.

Debatę poprzedziła konferencja prasowa w której udział wzięli: dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP i Zofia Małas- Prezes NRPiP. Podczas konferencji Minister Zdrowia potwierdził utrzymanie programu wzrostu wynagrodzeń w naszej grupie zawodowej tzw. 4×400. Lucyna Dargiewicz wyraziła obawę dotyczącą braków kadrowych: według prognoz, w ciągu najbliższych czterech lat, 80 tysięcy pielęgniarek odejdzie na emeryturę. Ponadto zarobki pielęgniarek i położnych w innych krajach Unii Europejskiej są wyższe, duża liczba pielęgniarek i położnych wyjeżdża do pracy za granicę.

W I panelu: Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – diagnoza i propozycje rozwiązań – wzięła udział Lucyna Dargiewicz, Przewodnicząca OZZPiP. Paneliści zdefiniowali główne problemy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych (m.in. braki kadrowe, wiek pielęgniarek i położnych).

W II panelu: Kształcenie – określenie kierunków działań – stan obecny a model idealny eskpertem OZZPiP była prof. nadzw. dr hab. Joanna Jasińska. Debatujący jednoznacznie opowiedzieli się za utrzymaniem obecnego modelu kształcenia w zawodzie na poziomie studiów wyższych, co zostało potwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

W III panelu: Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych „rozporządzenia koszykowe” – projektowane zmiany,  w którym udział wzięła Krystyna Ptok, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP omawiano problem norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, braków kadrowych oraz kwalifikacji.

W IV panelu: Prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej – mechanizmy motywujące do podejmowania kształcenia i pracy w zawodach w Polsce przedstawicielem Związku była Lilianna Pietrowska, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP. Paneliści podkreślali, iż pielęgniarki i położne to grupa zawodowa ciesząca się największym zaufaniem społeczeństwa oraz wskazali czynniki motywujące i promujące zawody pielęgniarki i położnej.

W V panelu: Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia jako część rozwiązań systemowych i wsparcia opieki pielęgniarskiej paneliści przedstawili zalety prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w obszarze pielęgniarstwa.