W dniu 15.02.2017 w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Analiza całkowitych kosztów chorób przewlekłych - nowoczesne leczenie jako inwestycja i minimalizowanie strat gospodarczych”. 

Ponadsektorowe podejście do analizy całkowitej kosztów chorób przewlekłych przedstawił dr n. med. Jakub Gierczyński (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH), a następnie prof. Ewelina Nojszewska z SGH opowiedziała raporcie nt. oceny strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce.

Następnie odbyła się debata z udziałem panelistów:

• dr Kamila Malinowska, Ministerstwo Zdrowia, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
• dr Andrzej Śliwczyński, Narodowy Fundusz Zdrowia
• prof. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH
• dr n. med. Grażyna Hart, Naczelny Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• dr n. med. Bogdan Batko, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Ordynator Oddziału Reumatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
• Arkadiusz Pączka, Z-ca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji

Uczestnicy debaty zastanawiali się, czy wydatki na ochronę zdrowia to inwestycja czy koszt oraz jak kształtuje się poziom kosztów pośrednich w całkowitych kosztach leczenia.