COVID-19: PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM PRZYSŁUGUJE 100% ZASIŁKU CHOROBOWEGO ZA KWARANTANNĘ LUB IZOLACJĘ DOMOWĄ

W okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli: jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub przebywa na

🔴 AKTUALNOŚCI ZWIĄZKOWE 06-06-2020

Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP o pilnej i bardzo ważnej sprawie: ➡ TRZEBA REJESTROWAĆ I ANALIZOWAĆ PRZYPADKI ZAKAŻEŃ, ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA COVID-19 WŚRÓD PERSONELU MEDYCZNEGO‼ ZWIĄZEK ROBI TO OD SAMEGO POCZĄTKU EPIDEMII‼ PO RAZ KOLEJNY APELUJEMY W TEJ SPRAWIE DO RZĄDU‼

Odpowiedź Zarządu OZZPiP skierowana do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ws uchwały dotyczącej przywrócenia kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych

Mocna odpowiedź Zarządu OZZPiP skierowana do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwały dotyczącej przywrócenia kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych. Warszawa, dnia 29.05.2020r.   Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego   Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z dnia 29.05.2020r.   W odpowiedzi na Uchwałę nr XIX/350/20 Sejmiku Województwa

Konkurs plastyczny MOJA MAMA PIELĘGNIARKA / POŁOŻNA W PRACY

Uwaga! Konkurs plastyczny! Regulamin konkursu plastycznego pt. MOJA MAMA PIELĘGNIARKA / POŁOŻNA W PRACY 1/ Organizator konkursu: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 2/ Uczestnicy konkursu: dzieci pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych uczęszczające do szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych: – dzieci z klas I-III, – dzieci z klas IV-VI, – dzieci z klas VII-VIII. 3/

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o ograniczenie pracy pielęgniarek.

6 maja 2020 r. Przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia Pismo Związku w sprawie udzielenia wyjaśnień co do treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem

APEL ws. COVID-19: DOKUMENTUJCIE I ZGŁASZAJCIE PRZYPADKI BRAKU LUB NARUSZANIA PROCEDUR, BŁĘDNEGO ZARZĄDZANIA PERSONELEM ORAZ BRAKU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PILNE! WAŻNE! PRZEKAŻCIE KOLEŻANKOM I KOLEGOM W PRACY! Poniżej pełna treść apelu skierowanego do struktur i członków OZZPiP przez przewodniczącą Krystynę Ptok: Warszawa, dnia 19.05.2020r.   Przewodniczący Zakładowych, Międzyzakładowych i Regionalnych Organizacji OZZPiP Członkowie Związku /wszyscy/   Szanowni Państwo,  Koleżanki i Koledzy, W nawiązaniu do pisma z dnia 24-04-2020r. znak ZK-676/VII/2020 jeszcze raz proszę i

Dzień Polskiej Położnej 8 maja 2020

8 MAJA TO DZIEŃ POLSKIEJ POŁOŻNEJ z tej okazji przesyłamy najlepsze życzenia przygotowaliśmy także wywiad z gościem specjalnym położnym Tomkiem Kołodziejczykiem i położną Eweliną Wójcik z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Z kim współpracujemy?