STANOWISKO OZZPIP W SPRAWIE LIKWIDACJI DEPARTAMENTU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W MINISTERSTWIE ZDROWIA

S T A N O W I S K O Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dn. 28 września 2020 r. w sprawie planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia   Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni planowaną likwidacją Departamentu Pielęgniarek i Położnych

INTEREWNCJA ZWIĄZKU: PRZYWRÓCENIE 100% ZASIŁKU CHOROBOWEGO I W OKRESIE KWARANTANNY DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19

Rozumiemy, że Rząd RP oraz ustawodawca nie zakładali w kwietniu 2020 r., że okres epidemii przedłuży się ponad 180 dni. Niestety rzeczywistość jest inna.  Jesteśmy nadal w stanie epidemii, a przed pracownikami medycznymi najprawdopodobniej nastanie jeszcze gorszy czas.  Nowelizacja jest zatem bezwzględnie potrzebna (z przepisem przejściowym obejmującym okres wstecz od 05-09-2020). Warszawa, dnia 15.09.2020 r. Pan

Komunikat prasowy: POROZUMIENIE ZAWODÓW MEDYCZNYCH (PZM) ROZWIĄZANE. ZAPOWIEDŹ WSPÓŁPRACY ZWIĄZKÓW W INNEJ FORMULE

Warszawa, 07.09.2020: Umocowani przedstawiciele związków zawodowych, skupiających poszczególne zawody medyczne, uczestniczące w Porozumieniu Zawodów Medycznych (PZM) postanowili na spotkaniu w dniu 4 września 2020 roku w Warszawie o zmianie dotychczasowej formuły współpracy. To oznacza rozwiązanie Porozumienia Zawodów Medycznych z dniem 4 września 2020 roku. Od tej pory nikt nie może występować w imieniu Porozumienia Zawodów

AKTUALNOŚCI ZWIĄZKOWE: 04-09-2020

AKTUALNOŚCI ZWIĄZKOWE: 04-09-2020 Sprawy pilne i ważne przedstawia Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP: SPOTKANIE Z NOWYM MINISTREM ZDROWIA – przekazanie 12 pilnych postulatów OZZPiP REALIZACJA POROZUMIENIA Z 2018 WSPÓŁCZYNNIKI NORMY ZATRUDNIENIA DODATKI DO WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU Z COVID-19 MAMY WŁASNĄ GAZETĘ ZWIĄZKOWĄ

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że ze względu na posiedzenie Zarządu Krajowego w dniach 3-4.09.2020 kontakt z Biurem Zarządu Krajowego OZZPiP będzie możliwy tylko drogą e-mailową.  

Szanowni Państwo,  Uprzejmie informujemy, że w piątek i poniedziałek 31.07.20 i 3.08.20 Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie będzie czynne w godzinach 7.30-15.30.  

ZMIANA ZASAD OGRANICZENIA MIEJSC PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19 – ZMIANA ROZPORZĄDZENIA

22 lipca br. w Dzienniku Ustaw (poz. 1275) ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zasady ograniczenia  miejsc pracy dla pielęgniarek i położnych w związku epidemią COVID-19. Zmiany w rozporządzeniu weszły w życie 23 lipca 2020. Zmienione przepisy określają, że to kierownik podmiotu leczniczego ma większą swobodę w opracowywaniu wykazów i będzie mógł w wykazie stanowisk umieszczać

ZWIĘKSZONY ZAKRES PORAD PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ W ŚWIADCZENIACH GWARANTOWANYCH POZ – ROZPORZĄDZENIE

17 lipca br. ukazało się w Dzienniku Ustaw (poz. 1255) rozporządzenie Ministra Zdrowia, które rozszerza zakres gwarantowanych świadczeń POZ o poradę pielęgniarki i położnej. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W załączniku nr 2 dodano część V: Warunki realizacji porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W załączniku nr 3 dodano część

PROTEST PRZECIWKO ZAOSTRZENIU ART. 37a KODEKSU KARNEGO

WEZWANIE DO NATYCHMIASTOWEJ NOWELIZACJI PRZEPISU ART. 37A KODEKSU KARNEGO W KIERUNKU POWROTU DO MOŻLIWOŚCI ALTERNATYWNEGO ORZEKANIA PRZEZ SĄD ZA CZYNY ZAGROŻONE KARĄ POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCĄ 8 LAT GRZYWNY ALBO KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – po dyskusji jaka miała miejsce na Zarządzie Krajowym OZZPiP w dniu 02-07-2020r. – protestuje

Z kim współpracujemy?