Ważna informacja na temat Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r.

Kolejne spotkanie dotyczące realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r. odbyło się w dniu 24.01.2020 w godzinach popołudniowych w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie. Osoby obecne : Ministerstwo Zdrowia (MZ) 1/ Pan Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia 2/ Pani Józefa Szczurek – Żelazko – Wiceminister Zdrowia 3/ Pani Dorota Zinkowska – Radca Ministra

Informujemy, że spotkanie w sprawie agresji wobec pielęgniarek i położnych i sposobów jej przeciwdziałania odbędzie w dniu 7.02.2020 r.

Informujemy, że dzięki staraniom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkanie w sprawie agresji wobec pielęgniarek i położnych i sposobów jej przeciwdziałania odbędzie w dniu 7.02.2020 r. W spotkaniu wezmą udział 🖊przedstawiciele Związku, 🖊pracodawców, 🖊Ministerstwa Zdrowia 🖊Policji Ponadto, w związku z powtarzającymi się przypadkami umarzania postępowań w sprawie naruszenia nietykalności osobistej pielęgniarki / położnej (zawodów

Stanowisko Prezydium OZZPiP w sprawie decyzji pracodawcy tj.Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu im. Ojca Pio o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym z Panią Ewą Rygiel

Przedstawiamy stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie decyzji pracodawcy tj.Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu im. Ojca Pio o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym z Panią Ewą Rygiel. PROTESTUJEMY ! Przyczyny i zarzuty podnoszone w zwolnieniu dyscyplinarnym wydają się niedorzeczne.

Wyniki kontroli w szpitalu w Ciechanowie. Zobacz koniecznie !

ŁAMANIE NORM ZATRUDNIENIA PRZEZ PRACODAWCÓW NAGMINNĄ PRAKTYKĄ !!! Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Organizacji Zakładowej w Ciechanowie przeprowadzono kontrolę obejmującą m.in. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości w tym zakresie, m.in.: 🔴niespełnienie wymagań dotyczących wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych; 🔴 faktyczna liczba łóżek

Ponawiamy wniosek o natychmiastowe spotkanie w sprawie agresji i napaści na pielęgniarki w Świeciu.

Ponawiamy wniosek o natychmiastowe spotkanie przedstawicieli: 📌Ministerstwa zdrowia 📌Organizacji pracodawców reprezentujących podmioty lecznicze (szczególnie ze szpitali, w których wystąpiły akty agresji ) 📌Organizacji pracowników ochrony zdrowia (w tym przedstawicieli OZZPiP) 📌Policji (warunek konieczny !) Uzasadniamy go napaścią i pobiciem 2 pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu dnia 25.12.2019

Wesołych Świąt

Dziękując za dotychczasową współpracę pragniemy złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech zbliżający się rok 2020 będzie wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym. w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca Krystyna Ptok

Posiedzenie Zarządu Krajowego z Regionem Śląskim OZZPiP

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego z Regionem Śląskim OZZPiP jednym z największych Regionów w Polsce podsumowano realizację Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy OZZPiP i NIPIP, a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Na prawie 100 podmiotów leczniczych w których działa OZZPiP tylko 30% pracodawców prawidłowo realizuje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Problem

Urlop szkoleniowy-publikujemy proponowany przez nas wzór wniosku

  W związku z obserwowanym przez nas zainteresowaniem tematem urlopu szkoleniowego dla Pielęgniarek i położnych publikujemy proponowany przez nas wzór wniosku ,który aby móc ubiegać się o urlop należy złożyć swojemu pracodawcy. Zachęcamy także do zapoznania się z  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej gdzie znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące ww.

Z kim współpracujemy?