Zarząd OZZPiP przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia akcji protestacyjnej w naszym szpitalu. Powodem tej decyzji jest fakt, iż dyrektor Marian Świerz całkowicie pominął grupę zawodową pielęgniarek i położnych w podziale wypracowanych zysków. Nie uzgadniając z innymi związkami zawodowymi działającymi w szpitalu przyznał podwyżki w wysokości 600 zł z wyrównaniem od stycznia tylko grupie zawodowej lekarzy. Dyrektor argumentuje swoją decyzję tym, iż pielęgniarki i położne już dostały podwyżkę z czym kategorycznie się nie zgadzamy, ponieważ nasza grupa zawodowa pracowała na nadwykonania i zyski szpitala.

 

Danuta Kamińska

Przewodnicząca OZZPiP

w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach