12 maja Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP zorganizował manifestację pielęgniarek i położnych Regionu w centralnym punkcie Szczecina –  na Placu Lotników, w której uczestniczyło kilkaset pielęgniarek i położnych. Tematem przewodnim manifestacji było Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych przypadające właśnie na dzień 12 maja, które w sytuacji zawodów pielęgniarek i położnych w Polsce na chwilę obecną nie jest czasem świętowań. Podczas manifestacji pielęgniarki i położne będą przedstawiały mieszkańcom, władzom miasta i województwa informacje o pogarszającej się kondycji zawodu, a co za tym idzie pogarszających się warunków opieki nad pacjentami. Symbolami tego dnia były czarne koszulki, czepki , identyfikatory na koszulkach i banery o treści: 12 maj – dzien żałoby polskiej pielegniarki i położnej.