12 maja do strajku ostrzegawczego nie przystąpiłą żadna organizacja związkowa z Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Były natomiast prowadzone inne formy akcji protestacyjnej i informacyjnych, np. rozdawanie ulotek związkowych, plakatowanie szpitali.  Pielęgniarki i położne z całego Regionu pracowały ubrane w ciemne koszulki oraz czepki.