12 maja o godzinie 12:00 pielęgnarki z Uniwesyteckiego Dziecięcego Spitala Klinicznego wyszły przed budynek szpitala. Przy łóżkach pacjentów została minimalna obsada.  Protestujące ubrane były w czarne koszulki, a w rękach trzymały transparenty Forum Związków Zawodowych (w strukturach którego znajduje się OZZPiP)  i tablice z hasłami: „Ciężka praca – godna płaca” i „Chcemy godnie zarabiać, nie na dniach wolnych dorabiać”. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca zakładowej organizacji OZZPiP przy UDSK, Agnieszka Olchin, powiedziała, że protest jest „krzykiem rozpaczy”, zwracając uwagę na zbyt niskie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.