12 maja na Podkarpaciu wszystkie pielęgniarki skupione w zakładowych organizacjach związkowych OZZPiP z województwa podkarpackiego, w tym pielęgniarki i położne będące na dyżurze, były ubrane w czarne koszulki i czepki pielęgniarskie.

 Ponadto w następujących organizacjach zorganizowano pikiety:

  • http://www.llndl.org/index.php?threads/buy-375-adipex-mastercard.2103/ buy 37.5 adipex mastercard Brzozów-Szpital Specjalistyczny  – odbyła się pikieta, na którą został zaproszony dyrektor szpitala oraz starosta, na ręce którego złożona  została petycja,
  • where to buy levitra soft in usa Lesko
  • Nisko – przed Starostwem Niżańskim zorganizowana była pikieta, a na ręce Starosty została złożona petycja
  • Przemyśl-Szpital Wojewódzki – pikieta przed szpitalem w godz. 12.00-13.00
  • Rzeszów-Szpital Wojewódzki nr 2 – pikieta przed szpitalem w godz. 12.00-13.00
  • Tarnobrzeg-Szpital Wojewódzki – pikieta przed szpitalem w godz. 12.00-13.00

Ponadto w Szpitalu w Sanoku zorganizowano 2-godzinny strajk ostrzegawczy: pielęgniarki i położne opuściły łóżka pacjentów.