12 maja w dwóch szpitalach w Regionie Mazowieckim – w Mławie oraz w Kozienicach zorganizowano dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Na dwie godziny przy pacjentach zostały tylko pielęgniarki oddziałowe. Oprócz tego, w szpitalu miejskim w Siedlcach zorganizowano tzw. strajk włoski. W pozostałych zakładach opieki zdrowotnej na Mazowszu pielęgniarki i położne założyły do pracy czarne koszulki z napisem „zawód umierający”.  Oplakatowano także szpitale, a pacjentom i rodzinom wręczano ulotki informacyjne OZZPiP.