12 maja w Krakowie, na Rynku Głównym, zebrało się kilkaset ubranych w czarne koszulki i czepki pielęgniarek i położnych z całej Małopolski.  Protest miał na celu zwrócenie uwagi decydentów oraz społeczeństwa na fakt, iż wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej jest w dzisiejszych czasach, z uwagi na duże braki kadrowe, złe warunki pracy, wysoki wiek pracujących  oraz dramatyczne wynagrodzenia, niebezpieczne zarówno dla wykonujących te zawody jak i dla pacjentów.