12 maja w ramach sporów zbiorowych pielęgniarki ze szpitala w Drezdenku na godzinę odeszły od łóżek pacjentów. W pozostałych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Regionu pielęgniarki i położne prowadziły akcję informacyjną, wykorzystując plakaty OZZPiP oraz ulotki informacyjne nt. sytuacji w pielęgniarstwie i położnictwie, rozdając je pacjentom oraz ich rodzinom.