W Regionie Łódzkim w żadnej z  placówek, w której znajduje się organizacja związkowa OZZPiP, nie zostały zakończone procedury prawne pozwalające na przeprowadzenie strajku, dlatego żadna pielęgniarka tego dnia nie opuściła łóżek pacjentów. W szpitalach na terenie Łodzi (m.in. w szpitalu im. Kopernika, Szpitalu przy ul. Spornej) oraz całego Regionu, pielęgniarki w ramach akcji protestacyjnej założyły natomiast czarne koszulki.